Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

3) Založení brněnského Klubu vojenské historie

23. 2. 2011

Pro pořádek je potřeba se zmínit o spolkových aktivitách v Praze z informací, které mi nezištně poskytl Vilém Walter z Brna. V Praze v roce 1965 vznikl Klub sběratelů kuriozit. V tomto klubu byli zapojeni i někteří sběratelé zbraní a militárií. Sportovní střelci zase působili ve Svazarmu. V roce 1967 se podařilo oběma zájmovým skupinám specializovat se a při ZO Svazarmu VHÚ Praha založit „Klub přátel vojenské historie a zbraní“. Prostorem pro předávání informací byl cyklostylovaný „Zpravodaj“, jehož první číslo vyšlo v listopadu 1970. Tento Zpravodaj, dnes již zaniklý „Střelecký sport“, a od roku 1969 stále vycházející „Střelecká revue“, byly zdrojem informací pro zájemce o zbraně a vojenskou historii.

175. výročí bitvy u Slavkova vzpomněl oběžník Klubu přátel vojenské historie a zbraní článkem Dr. Josefa Dolejšího. Zabýval se v něm rozborem rakouských jezdeckých pluků z roku 1805. Došlo k prvním bližším a větším kontaktům. V létě 1976 přijel na slavkovské bojiště autobus z Prahy a průvodci byli členové Historického klubu při Moravském muzeu.

Ve společenském klimatu po roce 1969 vznikl i v Brně kruh nadšenců ze zájmem o vojenskou historii.

Oficiální založení zájmové organizace se ale neuskutečnilo. Až 5. května 1976 se v místnostech Muzejního spolku na Kapucínském náměstí v Brně konala ustavující schůze Historického klubu při oddělení starších a nejnovějších dějin Moravského muzea, kterou svolal vedoucí oddělení Zdeněk Vardan. U založení byli mimo jiné i PhDr. Vladimír Fic, Ing. Jan Špatný a Vlastimil Schildberger. Předmětem činnosti byla i činnost napoleonské sekce a zpracování seznamu napoleonik na Moravě. Účast těchto lidí na výročí bitvy potvrzují zápisy Vlastimila Schildbergera staršího, kde má zaznamenáno 1. prosince 1976 Jiříkovice – Žuráň.

V roce 1977 se v Brně stupňovaly snahy některých jedinců o založení Klubu vojenské historie. Příklad viděli ve skupině nadšenců, působících ve Zbrojovce Vyškov. Pozvánka, rozeslaná na ustavující schůzi 13. února 1978 byla určena „zájemcům o vojenskou historii, dějiny válečného umění, sběratelství historických zbraní a militární, střelbu z historických zbraní a šerm“. V pondělí 13. února 1978 se tedy zájemci sešli v Domě kultury na Marxově ulici. Zde bylo schváleno a 17. února 1978 Celozávodním výborem Svazarmu Zbrojovky Brno n. p. potvrzeno, že KVH bude součástí 605. ZO Svazarmu Brno, která vlastně byla Klubem důstojníků a praporčíků v záloze (KDZP). V pozvánce bylo uvedeno, že činnost v letech 1978 až 1980 v sekci starší vojenské historie počítá se zdokumentováním slavkovského bojiště.

Předsedou se stal Ing. Jan Špatný. Činnost se odvíjela v zájmových  skupinách „Novodobá válečná historie“ se pod vedením Vlastimila Schildbergera, „Starší válečné dějiny“ pod vedením Ing. Jana Špatného, ve skupině sběratelů historických zbraní a militárií pod vedením Zdeňka Krauseho a ve skupině „Historického šermu“ pod vedením Lubomíra Klementa. (Část klubu se věnovala letecké historii. Byli známí i svojí sběratelskou činností a organizováním vzpomínek na slavkovskou bitvu)

Základ tvořili spolupracovníci Moravského muzea v Brně, Historického muzea ve Slavkově a Okresního muzea Brno-venkov. Cílem bylo navázání spolupráce s odbornými ústavy, institucemi a kluby doma i v zahraničí, zabývajícími se stejnou tematikou.

Činnost se tedy odvíjela ve čtyřech rovinách. Jedna část preferovala tzv. živou historii a další se obraceli více do minulosti. Činnost skupiny historického šermu je dnes veřejnosti dobře známá pod názvem Rex.