Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

6) Začátky ve Tvarožné

23. 2. 2011

Vzpomínkové akce nutně vyžadovaly souhlas představitelů obcí. V roce 1986 jsem se zúčastnil jednání na Místním národním výboru ve Tvarožné, při kterém tehdejší organizátor z KVH Brno, šestadvacetiletý Radim Dufek, žádal jeho předsedu Vladimíra Tomana o povolení ke vzpomínkovému setkání. Souhlas dostal. Tradice setkání na Santonu dostaly novou kvalitu.

Začala tradice „bitev“ na poli pod Santonem. Tvaroženští říkají po dřívějším majiteli pozemku Juliusovi Brzobohatém na „Julčáku“. A proč zde a ne jinde? Ve Tvarožné byli zapálení a schopní organizátoři například Doc. Vladimír Drápal, Ing. František Gale, Jan Vlček a Miloslav Krček, kteří zapojili i své rodiny.

Tehdejší předseda MNV ve Tvarožné Vladimír Toman měl pro tyto aktivity pochopení i když věděl, že mu za to soudruzi v obci „umyjí hlavu“. Ve Slavkově a zvláště na vyškovsku pietní akty, ukázky bitvy a hlavně jejich účastníci vzbuzovali podezření, že jsou „propagátoři militarismu“. Ti byli principielně potíráni. I mezi komunisty samozřejmě byli lidé, které toto historické období domácích i evropských dějin zajímalo. Ale ti hlavní ideologové nemohli kromě husitů, Aurory a II. světové války připustit z vojenské historie nic jiného.

Při prosincovém výročí v roce 1986 zazněla celá řada zajímavých přednášek na téma „Francouzská buržoazní revoluce a dnešek“ s přednáškami univ. profesora J. Polišenského DrSc. a PhDr. J. Kroupy CSc. Ve Slavkově byl promítnut film režiséra J. Renoira „Marseillaisa“. V nabitém tvaroženském kině byl 29. 11. 1986 promítnut historický velkofilm „Napoleon“. Předtím ale jednotky dobývaly Santon a na kapli přibyly k podobizně generála Clapareda i podobizny generálů Bagrationa a Valhuberta opět od Doc. Vladimíra Drápala.  (Kronika obce Tvarožná) V neděli v 10 hodin se konal pietní akt na Mohyle míru.

Znovu připomenu roční hodnocení Ing. Jana Špatného za rok 1986, kde je pietní akt na Mohyle míru nazván jako „Pochod míru Slavkov–Mohyla míru–Tvarožná – sportovně orientovaná akce“.

Koncem dubna 1987 byl učiněn pokus o zřízení sekce vojenské historie při Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně. Její výbor projednal žádost podepsanou Ing. Janem Špatným 27. 4. 1987 a zamítnul ji s poukazem na odlišnost charakteru náplně MVS.   (Archiv ČSVH)

A tak byl samostatný Klub vojenské historie založen při Okresním muzeu Brno-venkov, jehož ředitelem byl tehdy Tomáš Dacík. Předsedou se stal Vlastimil Schildberger starší.

K propagaci Slavkova i zajímavých částí bojiště přispěla nová kniha autorů Jiřího Pernese a Ivo Holána Slavkov u Brna, vydaná k 750. výročí první písemné zmínky o Slavkově. V kapitole Pole za Slavkovem je výstižně a srozumitelně popsáno vše, co je třeba pro základní přehled. Na fotografiích vidíme v uniformách tváře těch, kteří jsou vzorem i pro dnešní ctitele vojenské historie (např. Dufek, Kotyza, Řeha). Kniha má samozřejmě náplň ostatních kapitol poplatnou době svého vydání. Ale jinak to tehdy našlo.

V roce 1987 se v sobotu 28. listopadu konala ve slavkovském Kulturním domě přednáška „Vojenské hudby 18. a 19. století“. Po pravé straně cesty z obce na Santon byl odhalen pomník padlým z roku 1805. Přítomny byly naše, rakouské i východoněmecké historické jednotky. Centrem akcí byl motorest Rohlenka, kde se v sobotu večer konalo společenské setkání spojené s promítáním filmů a videoprogramů. V neděli 29. listopadu 1987 končil program pietním aktem na Mohyle míru. V historii KVH Ostrava se o tomto roce píše: „To už se prováděla i jakási ukázka bitvy na poli pod Santonem. Ale nebylo to organizováno zdaleka tak bombasticky jako dnes. Dělali jsme to s nadšením a bez jakékoli finanční odměny…. Vznikaly skupinky ve Znojmě, Vyškově, Veselí nad Moravou, Novém Jičíně, přijeli i Deutschmeistři z Vídně a narůstaly i davy diváků“.

K ostravskému KVH, kde předsedou byl od předchozího roku J. Skopal, se v tomto roce připojila i pětičlenná skupinka nadšenců pro vojenskou historii z Nového Jičína.

Píše o tom také Václav Řeha:

„Vládnoucím soudruhům se to jaksi vymklo z rukou a řečníci u Mohyly se přestali povinně zmiňovat o boji za mír a o imperialistickém nepříteli, nemuseli připomínat  osvoboditele a Rudou armádu, která Mohylu osvobodila v roce 1945. A lidé přicházeli dobrovolně. Ne jako na povinné prvomájové průvody či ma­nifestace.“   (Václav Řeha, Co si ještě pamatuju……,2004)

Při tomto výročí vznikla myšlenka na zhotovení kopie osmiliberního kanonu typu Gribeauval a jeho umístění na vrcholu Santonu. Myšlenka se stala skutkem a dělo „Jeanette“ bylo 18. května 1988 skutečně slavnostně pokřtěno. Akce zapadla do vzpomínkových akcí, pořádaných ve Tvarožné k 700. výročí od první písemné zmínky o Tvarožné. Hlavními iniciátory zhotovení děla byli Vlastimil Schildberger st. z Brna a Jan Vlček z Tvarožné.

Na parkoviště u motorestu Rohlenka byl jako poutač postaven litinový rakouský granátník, jeden ze tří kusů odlitých ve strašické huti v roce 1890.

V roce 1988 ve Slavkově ustavila skupina nadšenců při Muzejní radě slavkovského muzea Historický klub – aktiv dobrovolných spolupracovníků muzea s cílem zdokumentovat období francouzské revoluce a koaličních válek ve vztahu k našim zemím.(Sborník Napoleon 1995, Jan Špatný, Vilém Walter ) Myšlenku podporoval ředitel muzea PhDr. Jiří Pernes. Prioritou byl soupis nemovitých památek ze slavkovské bitvy pro prosazování ochrany bojiště i jeho popularizace. Ustavující schůze se konala jako součást výročí bitvy 2. prosince 1988 na slavkovském zámku.

606. ZO Svazarmu a Aktiv dobrovolných spolupracovníků oddělení nových dějin Moravského muzea zakončili šermířskou sezonu setkáním skupin na Starém zámku v Jevišovicích (7.–8. 10. 1988).

Vzpomínkových akcí se již zúčastňovaly i vojenské kluby z Anglie, Belgie, NDR, NSR, Rakouska a SSSR. Po setkání několika desítek účastníků na vrcholu Santonu před více než tisícovkou diváků se v sobotu 3. prosince 1988 uskutečnil v sále kulturního domu ve Tvarožné u nás do té doby nevídaný „empírový bál“. Největší pozornost poutali Angličané Neil Morrison a Jack Sibley ve skotských sukních.

Ve stejný den jako již zmíněná ustavující schůze Aktivu dobrovolných spolu­pracovníků Historického muzea „Historický klub“ byl ve slavkovském kině Jas promítnut film režiséra Jeana Renoira „Marseillaisa“, který zapůjčil Československý filmový ústav v Praze.

V sobotu se konal historický seminář, nazvaný „Francouzská buržoazní revoluce a dnešek“. Přednášeli prof. Josef Polišenský a PhDr. Jiří Kroupa. V neděli se uskutečnil pietní akt na Mohyle míru. Setkání neslo název „Mírová manifestace“ a bylo zasvěceno obětem válek 1805 a 1945.

Pořadateli výročí byli muzeum ve Slavkově a muzeum v Ivančicích, slavkovské Městské kulturní středisko a KVH Brno.