Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

5) Po roce 1985

23. 2. 2011

I v roce 1985 v Brně pokračoval trend v pořádání množství přednášek. 7. února opět přednášel Ing. Jůza na téma „Napoleon podruhé na Moravě“. Vlastimil Schildberger připravoval účast na výročí ve Waterloo. Ing. Špatný se dohodl s náčelníkem Vojenské akademie Antonína Zápotockého generálmajorem Kostečkou na vzájemné spolupráci.   (Archiv ČSVH)

V době 180. výročí napadl sníh. Na Žuráni hořely Jiříkovické ohně. Na Santonu plála vatra a střílela děla. Občerstvení poskytovala čajovna „U Clapareda“, organizovaná několika manželskými dvojicemi a jednotlivci z Tvarožné. Vojáci v historických uniformách předvedli ukázku zteče přes původní zákopy. Do Tvarožné poprvé přijela vídeňská skupina Deutschmeister Schützenkorps, se kterou navázaly spolupráci KVH v Brně a v Ostravě.

Kronika obce Tvarožná z toho roku uvádí: „ …ve Tvarožné se po létech rodí nová tradice, zaměřená na protiválečnou a přece historickou notu, která může přinést Santonu, ale i naší obci nejen popularitu, ale i prospěch, který si zaslouží. Nejde rozhodně o nějaké oslavy Napoleona, jak někteří naši občané kriticky hodnotili celé výročí, ale i připomenutí historické události, která naši vesnici uvedla do světových dějin.“

Ve Slavkově se konal obsáhlý program „Pod Slavkovem pod tú horú“, doprovázený odborným seminářem „Prameny k dějinám napoleonských válek v českých zemích“, jehož součástí byly i přednášky prof. Robka „Lidové prameny k dějinám napoleonských válek v českých zemích“, PhDr. Jiřího Raka „ Protinapoleonská propaganda v českých zemích“ a PhDr. Dagmar Finkové „Válečné události v Čechách v roce 1813 ve světle ruských pramenů“. Kulturní program obsahoval mimo jiné i slavnostní koncert ve Slavkově (2. 12. 1985) a promítání filmu režiséra Sergeje Bondarčuka z roku 1970 „Waterloo.“ Slavkovské muzeum k tomuto výročí vydalo medaili Milady Othové, připomínající francouzského generála Valhuberta. Pořadatelem akcí bylo slavkovské muzeum, okresní muzeum Ivančice a Krajská mírová rada. Jiříkovické ohně 30. listopadu organizoval „Historický a vlastivědný kroužek Jiříkovice a Sivice“. Program zakončilo mírové setkání na Mohyle míru pod názvem „ Na slavkovském bojišti za mír“. Zúčastnili se i uniformovaní příznivci vojenské historie z Francie, Belgie a Anglie. Deník Rovnost o tom 2. prosince 1985 napsal: „…včera se konala mírová manifestace u státního památníku Mohyla míru. Předseda jihomoravské Krajské mírové rady Miroslav Kuzbas na ní odsoudil imperialistické války a připomněl utrpení, které přinesly“

Jak museli organizátoři v tehdejším režimu postupovat svědčí i návrh textu žádosti ředitele Historického muzea ve Slavkově PhDr. Jiřího Pernese a Ing. Jana Špatného z 606. ZO, kde se píše:

„Při zajištění vzpomínkových akcí k letošnímu kulatému výročí berou orga­nizátoři zřetel i k dalším závažným politickým a společenským skutečnostem: akce proběhnou v závěru roku 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, v roce pořádání Československé spartakiády a předznamenávají vlastně rok nadcházející, který byl prohlášen Mezinárodním rokem míru“    (Archiv ČSVH)

V roce 1986 byla administrativním zásahem ze strany vedení Svazarmu a generála Vrby činnost KVH ukončena. Střelecká organizace 606. ZO Svazarmu zůstala bez této náplně, ale členská základna pokračovala stejná.    (Archiv ČSVH) Činnost 606. ZO byla mimo jiné i ve smluvní spolupráci s muzeem ve Slavkově a v Brně.

Nepochopení v naší společnosti pro některé zájmové činností přetrvávalo. Političtí činitelé vytvářeli umělé překážky a nakonec v roce 1986 byly veškeré napoleonské akce ve Slavkově zakázány. Hledaly se nové formy, jak udržet tradice.

5. až 7. září 1986 se ve Tvarožné konala tzv. expedice „Slavkov 86“. Pořádala ji sekce historie MěV socialistické akademie ČSSR v Brně a Aktiv dobrovolných spolupracovníků Moravského muzea v Brně. Zúčastnilo se jí na 50 příznivců vojenské historie.

Průzkum zákopů na Santonu v rámci operace „Claparede“ přinesl nález asi sedmi historických předmětů. Operace „Scarabeus“ měla za úkol provést zkušební sondy v místech předpokládaných hromadných hrobů u kříže ve tvaroženské trati Šmolesy a u Boží muky nad cihelnou v Hlinkách. Bez úspěchu. Celá akce byla v celoročním hodnocení činnosti 606. ZO Svazarmu – Střelecký klub II vyzdvižena jako sportovně-branná akce ve spolupráci s MNV Tvarožná a ZO Svazarmu ve Tvarožné.

Úspěšnější byl tzv. „Lví skok“. Na zoraných polích bylo na trase Tvarožná, Prace a Telnice nalezeno několik předmětů, které mohly pocházet z bitvy v roce 1805.

Operace „Alexandr“ hledala ruskou pokladnu. Úspěch se pravděpodobně nečekal a ani nebyl.

V tomto roce vznikl Klub vojenské historie ve Znojmě. Tradice jeho předchůdců sahá až do roku 1422.

Zápisník Z’86 č. 11/30 píše: „... V Československu jich (pozn. KVH) pracuje necelá desítka. Jeden z nejaktivnějších je v Ostravě. Byl založen v roce 1976. Původně působil pod patronací dolu Julius Fučík. Nyní je jeho patronem svazarmovská organizace v Ostravě. Klub má 27 členů“.