Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

12) Počátky třetího tisíciletí

23. 2. 2011
 

V letech 2001–2004 byla v severním křídle prvního patra zámku ve Slavkově otevřena výstava Napoleonské války a české země. K této výstavě byl v dubnu 2001 vydán zdařilý sborník příspěvků, editovaný Ivanem Šedivým, Pavlem Bělinou, Janem Vilímem a Janem Vlkem.   (Archiv BMSS)

196. výročí bitvy předcházela smutná událost. Zemřel dlouholetý funkcionář Klubu vojenské historie, předseda Československé napoleonské společnosti, ředitel Muzea a zámku ve Slavkově (1990–2000), vynikající odborník a dobrý člověk Ing. Jan Špatný (*13. 2. 1950+31. 8. 2001). Výročí bitvy začalo tradičně v pátek 30. listopadu 2001 pietním aktem u pomníku na šlapanickém hřbitově a Jiříkovickými ohni na Žuráni.

Sobotní rekonstrukci bitvy, oficiálně zahájenou ve stanu na tvaroženské návsi, navštívili hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek, ministr dopravy Ing. Jaromír Schling, brněnský primátor Dr. Petr Duchoň a další hosté z hospodářské a politické sféry. 1100 členů z klubů vojenské historie v dobových uniformách z celé Evropy předvedlo rekonstrukci bitvy pro deset tisíc diváků.

V červenci 2002 prožívali všichni přátele vojenské historie napětí při pátrání po šestnácti historických zbraních, odcizených v červenci z expozice na Mohyle míru. Patnáct z nich bylo zapůjčeno z Vojenského historického muzea v Praze. Zbraně byly po dlouhém pátrání nalezeny v lednu 2003 u Lipníka nad Bečvou na Přerovsku.

Tradiční program 197. výročí bitvy byl obohacen páteční noční blátivou a deštivou bitvou na okraji Tvarožné. Hosty byli „historičtí“ generálové Etienne Roda z Německa a David Banks z Anglie. V sobotu dopoledne byl vojáky dobýván slavkovský zámek. Tam také bylo centrum velení historických jednotek.

Nově situovanou bitvu pod Santonem s hlavní tribunou u Kosmákova kříže shlédlo 6300 platících diváků. „Exotickými“ hosty byli Chorvati a Bulhaři v historických uniformách. Vojáci, ubytovaní ve Slavkově nenastoupili včas na pitní akt u pomníků padlých nad Křenovicemi a nedorazili proto ani na pietní akt na Mohyle míru. Ten se tak konal nadvakrát. Bulettin ČSNS č. 21 o výročí ve "Zprávách" napsal:

"Oslavy 197. výročí slavkovské bitvy proběhly v poněkud pozměněném duchu-tradiční pořadatel firma Davay si přizvala ke spolupráci ENS (European Napoleonic society) a zanesla do zavedeného schématu nové prvky. Týkaly se organizace akcí ve Slavkově, pietních aktů i bitevní ukázky. Zatímco pořadatelé průběh vzpomínkových akcí hodnotili v superlativech, spokojenost rozhodně nezavládla mezi všemi diváky a především v řadách uniformovaných účastníků. Kritika se týkala organizačních nedostatků, v bitevní ukázce vadila její statičnost. Necitlivý výběr scénické hudby a absence režijního vedení i komentáře učinily z kdysi atraktivní bitevní ukázky podívanou pro běžného diváka zcela nezáživnou. po skončení víkendu, jehož se zúčastnilo na 1300 našich i zahraničních vojáků, v dobových uniformách (zřejmě rekord) a další tisíce návštěvníků se rozpoutala "studená" mediální válka na novinových a webových stránkách, která nejspíš hned tak neskončí. V sázce je osud akce v letech příštích. Zatím se situace nevyhrotila natolik, že by vyvstal nějaký vážný konflikt, nicméně nelze nepřipomenout neslavný rok 1997. Jak z toho ven? Takový Clausewitz by si možná věděl rady".     (Bulletin ČSNS č.21,12/2002, str.147)

18. ledna 2003 byla na Obecním úřadě ve Tvarožné založena kluby z České republiky, Slovenska a Rakouska nezisková nadnárodní společnost CENS – Central European Napoleonic Society. První výbor pod vedením Ivana Vystrčila tvořili Petr Láznička, Kamil Maděra, Ondřej Tupý a Romain Baulesch. Cílem, deklarovaným ve Stanovách, je ochrana památek, poznávání vojenské historie a spolupráce s podobnými partnerskými organizacemi ve světě.   (Archiv CENS)

Jinak ale rok začal smutně. 19. dub­­na zemřel zastánce Habsburské monarchie a velitel dragounského regimentu Windisch-Graetz č. 14 v Kolíně Jiří Chodounský (*22. 11. 1939). Patřil k propagátorům vojenské historie v bývalém režimu a měl přátele po celé Evropě.

Sobota 24. května 2003 byla pro obec Holubice slavnostním dnem. V horkém odpoledni byl u silnice, spojující starou tereziánskou a nyní státní silnici a obec Holubice, odhalen pomník obětem bitvy v roce 1805. Zásluhu na vybudování pěkného pomníku má především holubická jednotka rakouských granátníků, členů ČSVH Brno, z rodiny Adámků a Hrdinů. Odhalení bylo přítomno mnoho významných hostů, členové klubů vojenské historie a obyvatelé Holubic i sousedních obcí. Při malé bitevní ukázce nechyběli ani hosté z Darney, družebního města nedalekého Slavkova.

28. května se na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci konala ve spolupráci s Projektem Austerlitz 2005 zásluhou iniciativy P. Františka Holečka úspěšná vědecká konference na téma „Právo za Francouzské revoluce a prvního Císařství“.

24. června byla symbolicky na Obecním úřadě ve Tvarožné otevřena Naučná stezka po Slavkovském bojišti. Má 29 zastavení na místech, kde se odehrávaly události bitvy. Na částce 300 tis. Kč za realizaci se 90 tisíci podílely obce, zbytek přispělo Ministerstvo pro místní rozvoj.  

V létě uspořádala Československá společnost vojenské historie Brno díky veliteli sloupských dělostřelců Radkovi Fojtovi vojenské „soustředění“ ve Sloupě s rekonstrukcí bitvy v sobotu 23. srpna odpoledne. Akce se zdařila a zřejmě byla založena nová tradice.

14. srpna zemřel v Paříži ve věku 67 let víceprezident Fondation Napoleon a potomek Napoleona I. hrabě Florian Walewski. Jeho ostatky byly převezeny a pohřbeny v městě Iclon v departmentu Seine-Maritime.

Českou republiku naposledy navštívil na jaře, kdy navštívil Brno, Slavkov a Tvarožnou. Zemřel i přítel a stálý účastník výročí slavkovské bitvy Wilifried Chwala (*1930+2003) a čestný občan Tvarožné – autor diorama na Obecním úřadě ve Tvarožné Alfred Frühwirth (* 1929+2003), oba z Rakouska.

24. října se na Krajském úřadě Jihomoravského kraje sešli starostové obcí v blízkosti Mohyly míru. Na opačném konci stolu seděli vedle jihomoravského hejtmana Stanislava Juránka ministr obrany Miroslav Kostelka, náčelník generálního štábu České republiky generálporučík Pavel Štefka a velitel vzdušných sil České republiky brigádní generál Ladislav Minařík.  Hovořilo se o stavbě radaru. Po vzrušené diskuzi začala tisková konference pana ministra, ze které byli starostové vykázáni.

Další mezinárodní konference na téma „Evropská politika začátku 19. století a bitva u Slavkova“ se konala ve dnech 27.–28. listopadu 2003 na slavkovském zámku a bezprostředně předcházela 198. výročí bitvy. Přednášeli zde naší i světoví odborníci na toto téma například Pavel Bělina, František J. Holeček, Jiří Kovařík, Dušan Uhlíř, Robert Ouvrard, Oleg Sokolov a další.

  Na konci roku byly zahájeny  úpravy prostoru před pamětní deskou u Janova Dvora. V centru byl umístěn obelisk a kolem něho byly vysázeny čtyři lípy. Práce skončily na začátku roku 2004.  (www.uhrice.cz) 

198. výročí začalo po kratší přestávce opět pochody a ukázkami bojové činnosti ve Vyškově a v Rousínově. V pátek 28. listopadu 2003 pochodovali vojáci po Brně, odtud odjeli na pietní akty na hřbitově ve Šlapanicích a na návrší Žuráň.

Sobota 29. listopadu  začala po nástupu vojsk na slavkovském náměstí dobýváním Tvarožné ze směru od Velatic. Protože pršelo, postupovali vojáci v blátě. Déšť ustal teprve okamžikem zahájení rekonstrukce pod Santonem. Předtím se na Obecním úřadě ve Tvarožné sešli představitelé Projektu Austerlitz 2005 s francouzským velvyslancem Joe¨lem de Zorzim. Přes deštivé počasí přišlo asi 6500 diváků z toho 4100 platících.

16. prosince se konal zdařilý seminář Projektu Austerlitz 2005 a katedry historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně s názvem „Francouzská revoluce ve vztahu k vědě, pedagogice, náboženství a kultuře“.

Spory obcí s Ministerstvem obrany pokračovaly. To vložilo velké finanční prostředky do modernizace infrastruktury ve vojenském areálu u Mohyly míru.  Z jeho strany se objevily opakované absurdní výhrůžky, že v případě neuskutečnění  stavby 25 metrů vysokého radaru pro potřeby NATO budou obce vložené prostředky hradit. Výstavbu povolil odbor kultury JMK.

Jednání vyústilo v soudní žalobu, podanou obcí Sokolnice, ke které se připojily Újezd u Brna a Hostěrádky-Rešov. Souhlas vydal koncem roku 2003 i příslušný Stavební úřad ve Slavkově. Spory v této kause pokračovaly i v příštích letech.

Na bojišti opět řádili vandalové. V noci z  23. na 24. dubna 2004 byla znovu odcizena deska z památníku na Žuráni a část informačních pa­nelů naučné stezky slavkovské­ho bo­­­jiště ve Tvarožné, Holubicích, Jiříkovicích a dalších obcích. Ve Tvarožné byl rovněž odcizen i medailon z pomníku generála Valhuberta.

Ostravští kolegové oslavili 8. květ­­na 2004 na zámku v Barto­šovicích 30. výročí založení KVH Ostrava. Většina zúčastněných současných i bývalých členů přivítala vydání sborníku, popisujícího bohatou historii klubu.

Ve dnech 9.–11. července 2004 si přátelé vojenské historie připomenuli v Dobšicích výročí bitvy u Znojma z roku 1809 střetem o most přes řeku Dyji.

Na slavkovské bojiště přišla z Francie zpráva o úmrtí významného francouzského historika André Castelota, který zemřel 18. července v Neuilly sur-Seine (*Anvers v Belgii 23.1.1911). 14. srpna byl na slavkovském zámku při příležitosti Napoleonských dnů a 235. výročí narození císaře Napoleona slavnostně představen sborník přednášek a studií „Třetí koaliční válka 1805“, vydaný v rámci Projektu Austerlitz 2005 a podporou dalších účastníků projektu.

Členové klubů vojenské historie se zúčastnili velkého množství akcí u nás i v cizině. Vyvrcholením roku je ale vždy výročí bitvy u Slavkova, tentokrát pořádané ve dnech 26.–28. listopadu 2004. Toto 199. výročí začalo 21. listopadu u tvaroženské fary odhalením pomníku na místě nálezu kostí pohřbených padlých vojáků z roku 1805. Podkladem pro vybudování pomníku je zápis ve školní kronice, který praví: „Bývala to původně zmola, kam se dávaly kosti ze starého hřbitova. Také tam bylo pochováno mnoho vojínů ruských z bitvy u Slavkova. Při každém zakopnutí se přicházelo na kosti, které byly odváženy na připravené místo na hřbitov….“

Pomník odhalili generální konzul Ruska v Brně Viktor I. Sibilev a Ing. Václav Horák, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje. Římskokatolické i pravoslavné vysvěcení sledovalo mnoho diváků. Vojáci v historických uniformách na závěr slavnosti vystřelili čestnou salvu.

Následovaly pochody vojáků s ukázkami šarvátky ve Vyškově (24. 11.) a v Komo­řanech u Rousínova (25. 11.).

Tradiční třídenní blok vzpomínkových akcí začal v pátek 26. listopadu odpoledne pietním aktem na šlapanickém hřbitově, po němž se konaly na Žuráni Jiříkovické ohně.

Ve Slavkově mezitím vojáci dobyli město a symbolicky převzali jeho klíče od starosty Mgr. Petra Kostíka. V Křenovicích vyšel průvod vojáků od Obecní hospody. Jejich cílem byl pietní akt u pomníků nad hromadnými hroby u silnice do Prace.

Po slavnostním nástupu vojáků na náměstí ve Slavkově se tito přesunuli k obci Mokrá. Tady začal jejich pochod, zakončený dobytím obce Tvarožná. Na návsi ve Tvarožné již dopoledne předváděli vojáci zvídavým divákům polní ležení.

Odpolední bitvu na poli pod Santonem předvedlo asi 900 vojáků v historických uniformách. Přihlíželo osm tisíc spokojených diváků. Rekonstrukci doprovázela hudba a také průvodní slovo, napsané známým spisovatelem Jiřím Kovaříkem.

Program pokračoval večerním ohňostrojem a impozantním pochodem vojáků přes Palackého náměstí ve Slavkově.

199. výročí zakončil nedělní pietní akt na Mohyle míru.

V polovině posledního měsíce roku 2004 přišla z Rakouska smutná zpráva. 15. prosince zemřel dlouholetý předseda Vojenské kanceláře tradičních pluků rakousko-uherské monarchie Alexander Sixtus von Reden (*1952). Byl pohřben s mnoha poctami 8. ledna 2005 ve Vídni. Na poslední cestě ho mezi mnoha jinými doprovodili i zástupci historických jednotek z České republiky.

Již tehdy byly v hrubých obrysech známy představy o tom, jak by měl vypadat program v roce 200. výročí bitvy. Tyto představy se postupně korigovaly a upřesňovaly.

Vědělo se, že se v roce 2005 uskuteční celoroční bohatý programem s vyvrcholením ve dnech 2.–4. prosince 2005. Bylo známo, že tento rok bude také rokem velkých aktivit ze strany organizátorů z Obecně prospěšné společnosti Mohyla míru Austerlitz, z Jihomoravského kraje, ze strany obcí, měst, organizací, společností, klubů a jednotlivců.

Existovaly záměry na uspořádání řady konkrétních kulturních a společenských akcí a několika historických konferencí. Vědělo se také o plánech na postavení pomníků maršálu Kutuzovovi v Křenovicích, Třem císařům u Zbýšova, francouzským chirurgům ve Šlapanicích a generálu Bagrationovi ve Tvarožné pod Santonem.