Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

11) Rok 1997 byl mezníkem

23. 2. 2011

Přestože to tak z počátku nevypadalo, určitým mezníkem se stal rok 1997. Úmysl postavit obchodní centrum na poli proti motorestu Rohlenka na katastrálním území obce Jiříkovice, tedy na slavkovském bojiští, vyvolal ostré reakce. Jedenáctičlenný petiční výbor „Československé napoleonské společnosti“, která rozhodnutím valné hromady z 25. října 1997 přesunula svoje sídlo ze Slavkova do Brna, se obrátil s protestem na Ministerstvo kultury ČR. Petice se zasazovala o zachování krajinného rázu slavkovského bojiště a podepsalo ji 5 217 lidí. Do kauzy se zapojily sdělovací prostředky.

Došlo k roztržce mezi organizátory a zástupci uniformovaných jednotek. Namísto „bitvy“ na poli pod Santonem se v mlze a dešti uskutečnila „náhradní“ bitva na tvaroženské návsi. Tradice byla zachráněna. V kronice obce Tvarožná se o tom píše:

„Vojenské jednotky, tradičně se účastnící rekonstrukce se mylně domnívaly, že Tvarožná je s touto stavbou (pozn.: supermarketu u Rohlenky) propojená, a tak v první fázi pohrozily bojkotem letošních akcí pod Santonem. Posléze se vysvětlilo, že je to především problém Jiříkovic a okresního úřadu, stejně jako muzea ve Šlapanicích.

Poté následovaly rozpory ve finančním zajištění akcí, které se už dostaly do obludných a náročných rozměrů.“

Pietní akt na Mohyle míru se konal dvakrát. Jednou pro uniformované jednotky a podruhé pro oficiální hosty v čele s předsedou vlády Milošem Zemanem. Vzájemné výhrady byly veřejnosti předloženy ve dvou dokumentech. V „Prohlášení historických jednotek“, které přednesl Jan Malínský, a v tiskové zprávě, předložené zástupcem organizátorů Mgr. Antonínem Rečkem.

Znovu tvaroženská kronika: „Oslavy byly komorní, tradice se udržela. Co bude dál? To je otázka.“

Císařská letní noc korunovala Napoleonský den v létě roku 1998 ve Slavkově. Byla ustavena „Unie uniformovaných jednotek.“ Ta uzavřela dohodu s firmou Davay a s obcí Tvarožná. Na základě projektu „Austerlitz 2005“ bylo poprvé organizováno výročí v roce 1998. Do mrazivého počasí 28. listopadu přijelo takřka 500 mužů a žen v historických uniformách, které sledovalo 7000 diváků. Mezi nimi i ministr vnitra Václav Grulich, který nad akcí převzal záštitu. Noví tedy byli organizátoři i sponzoři.

Pierre Orsat, granátník císařské gardy „Dernier Carré,“ předseda lyonského A.I.N. a pokračovatel mírových návštěv Norberta Brassinna připomněl na Mohyle míru při výročí bitvy již svoji 37. cestu na Austerlitz a 14. cestu k 2. prosinci. Byl dekorován v kapli Mohyly míru záslužným řádem ČSNS Fénix. Vydal při tom toto provolání k památce Norberta Brassinna a dalších blízkých osob:

1972–1998

„…Odtud z Austerlitzu se na Vás obracím s poselstvím Míru všem svým přátelům celého světa v hodině, kdy svět padá do chaosu, kdy jistá stoletá hodnota tradice má tendenci ztratit se z naší civilizace.

Postavme se k odporu k těmto hrozným zkouškám, kterými nyní procházíme, a snažme se zachránit, co se ještě zachránit dá.

Společně obnovme císařskou důstoj­nost…“

Činnost Nadace Mohyly míru stagnovala. Vedení Nadace tři roky po sobě nesvolalo valnou hromadu. Oživení nastalo až tehdy, když na základě nového zákona byla jako její nástupnická organizace založena Obecně prospěšná společnost. Zástupci obcí a měst slavkovského bojiště se k tomu sešli 25. března 1999 na Městském úřadě Šlapanicích.  Společnost byla 19. dubna 1999 zapsána do Obchodního rejstříku jako Obecně prospěšná společnost Mohyla míru-Austerlitz.

Zakládacími členy jsou město Šlapanice a obce Podolí, Tvarožná, Sokolnice, Ponětovice, Telnice, Prace, Ing. Julie Skřivánková, Postilion s.r.o., město Slavkov u Brna, obec Žatčany, Ing. arch. Milan Pospíchal, Jan Krčma, obce Blažovice, Jiříkovice, Újezd u Brna, Bohuslav Adámek, obec Pozořice a  Antonín Buček.  (Viz Dodatek č. 2 k Zakládací smlouvě o.p.s. ze dne 25.3.1999 ve znění dodatku č.1 ze dne 17.11.1999)

Jejím úkolem je dokumentace památek, jejich ochrana a údržba, organizování záchranných výzkumů, získávání finančních prostředků a koordinace činnosti pro podporu cestovního ruchu. Jejím sídlem se staly Šlapanice a prvním předsedou byl zvolen starosta města Ing. Václav Horák. Díky novému starostovi Mgr. Petrovi Kostíkovi nastal posun i v dosud rezervovaném postoji města Slavkova.

30. konference vlastivědných kroužků 27. března 1999 na zámku ve Slavkově připomenula památku historika PhDr. Michala Vaňáčka přednáškovým blokem zástupců Československé napoleonské společnosti.

194. výročí se konalo ve dvou termínech. Vzpomínka na šlapanickém hřbitově, Jiříkovické ohně na Žuráni, 600 vojáků 27. listopadu na rekonstrukci ve Tvarožné a pietní akt na Mohyle míru. To vše bylo na konci listopadu. Tisková informace nám sdělila, že záštitu převzal ministr obrany ČR Vladimír Vetchý. O týden později se vzpomínalo ve Slavkově.

2. prosince 1999 se konal v Sokolnicích v restauraci „Na bednárně“ vzpomínkový večer ČSNS ke 100. výročí založení Komitétu pro postavení Mohyly míru.

 

195. VÝROČÍ

 

Začal rok 2000. Ještě neuplynula ani polovina roku a členové ČSVH Brno přijeli již potřetí z Itálie po účasti na výročích v Aostě, Tolentinu a Marengu. Začaly přípravy na 195. výročí. 1. července odhalili z iniciativy ČSNS a místního kronikáře pana Jana Dáni zástupci obce Štoky a Československé napoleonské společnosti pomník padlým v bojích u Štoků 2.–5. prosince 1805. Pomník stojí u cesty ze Zvonějova do Štoků.

BMSS uspořádal 11. listopadu 2000 „Vzpomínku na padlé a zemřelé“ na Ústředním hřbitově v Brně. Při této příležitosti byly položeny věnce na hroby dřívějších velitelů Sboru v areálu hřbitova.

Po návratu z cesty do Sýrie zemřel 2. listopadu 2000 ve věku 69 let akademický malíř Karel M. Toman (*1931), známý ilustrátor knih s vojenskou tematikou. Jeho znalosti z vojenské historie mu umožnily ztvárnit mnoho ilustrací vojáků v dobových uniformách.

195. výročí v roce 2000 začalo propagačním pochod obcemi a městy slavkovského bojiště se šarvátkami historických jednotek na náměstích ve Vyškově a v Rousínově. Tak bylo toto výročí zahájeno týden před hlavní akcí.

Den předtím odhalil mjr. Jean Marie Moselle z francouzského velvyslanectví za účasti mnoha hostů pomník generálu Valhubertovi ve Tvarožné. Na jeho čelní straně je portrét generála z medaile Milady Othové z Prahy. Při této příležitosti obdržel blahopřání obce Tvarožná ke svým 80. narozeninám dlouholetý jiříkovický kronikář a významný nositel tradic bitvy u Slavkova pan Václav Štěpánek (*14. 11. 1920).

Druhý den, při propagačním pochodu, odhalili pomník Norbertu Brassinnovi a obětem bitvy u silnice do Tvarožné v sousedních Jiříkovicích.

Tradiční třídenní program s pátečním pietním aktem na šlapanickém hřbitově a na Žuráni, sobotním polním ležením a bitvou tisíce uniformovaných vojáků pro 11 000 diváků ve Tvarožné, s řadou doprovodných akcí, zakončil pietní akt na Mohyle míru. Pro důležité hosty vyrostla na spodní části „bojiště“ pod Santonem tribuna. Jedním z hlavních hostů byl tehdejší ministr životního prostředí Miloš Kužvart.